de proef van Galileï in 1612
pagina  9/13
volgende pagina
vorige pagina

elektrische klokken

Geschiedenis van de ontwikkeling van de elektrische klok

G. De eerste vrije slinger

Het idee van een vrije slinger, zoals Galileo Galileï (1564-1642) zich dat kort voor zijn dood nog voorgesteld had, hield menig uitvinder bezig, maar niemand wist dat te verwezenlijken. Alleen een vrije slinger, een slinger die helemaal geen arbeid te verrichten heeft, kan - in theorie - als ware tijdmeter gebruikt worden.

Robert James Rudd
Voor zover bekend, is Rudd de eerste geweest die dit probleem oploste (patent nr.19337) in 1898.
De afbeelding hier toont het onderste gedeelte van zijn vrije slinger Rudd terwijl deze naar links beweegt op het moment vlak voor het verkrijgen van zijn impuls.   Wanneer de elektromagneet bekrachtigd wordt, op een moment bepaald door een slaafklok, zal een anker een impulsarm met daarop een rolletje vrij maken. Aangedreven door een gewicht, zal deze impulsarm nu een halve slag draaien en de slinger een impuls geven. Nadat de impuls-arm zijn impuls aan de slinger gegeven heeft verbreekt het een contact.

Het verbreken van dit contact is het synchronatie signaal dat de vrije slinger aan de slaafklok geeft.                                       
animation

Hoewel Rudd nu het probleem van de vrije slinger opgelost had, heeft hij er weinig aangedaan zijn vinding wereldkundig te maken. Het is mogelijk dat hij zich niet goed realiseerd heeft hoe zijn uitvinding had kunnen bijdragen aan de kennis van het doen van nauwkeurige tijdmetingen.

ga naar pagina 10
H. De vrije slinger van Shortt


 


 

 

Inleiding
Elektriciteit en Magnetisme
Elektriciteit en Tijdmeting
   A. Elektrostatische klokken
   B. De eerste uitvinders
   C. Batterij onafhankelijk
   D. Betrouwbaarheid van het contact
   E. Synchronisatie
   F. Telrad en impuls
   G. De eerste vrije slinger
   H. De vrije slinger van Shortt
Conclusie
pagina   1.
pagina   2.
              .
pagina   3
pagina   4
pagina   5
pagina   6
pagina   7
pagina   8
pagina   9
pagina 10

pagina 11.